Zelená úsporám

Oblékněte váš dům do nového kabátu

Kompletní vyřízení dotačního titulu „Nová zelená úsporám“ 2015-2021.

Nechejte na nás odbornou část i administrativu a získejte finanční prostředky z této dotační příležitosti.

Podle druhu realizovaných opatření lze získat až 50 % způsobilých výdajů zpět.

Nejčastější názor vlastníků rodinných domů, kteří uvažují o získání dotačních prostředků z tohoto dotačního titulu, se kterým se setkáváme, je ten, že když budou stavební opatření na snížení energetické náročnosti budovy realizovat bez uplatnění tohoto dotačního titulu, tak je to vyjde stejně nebo dokonce levněji než s jeho uplatněním, a navíc si ušetří rok vyřizování. Tento názor bohužel stále často přetrvává z doby, kdy stavební práce spolufinancované z tohoto dotačního titulu mohly realizovat jen firmy zapsané ve speciální seznamu odborných firem. Jelikož v tomto seznamu nebyly zapsány zdaleka všechny odborné firmy, došlo tak ke zúžení konkurence, což se negativně projevilo na cenách. Toto však dnes již neplatí a stavební opatření spolufinancovaná z dotačního titulu „Nová zelená úsporám“ pro Vás může realizovat jakákoliv firma nebo i živnostník, jenž má odbornost z pohledu živnostenského zákona. To znamená každý, kdo vlastní živnostenské oprávnění na „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo jen „zednické práce“ apod.

Dotační prostředky jsou tedy určeny skutečně pro Vás a snížení nákladů je významné. My budeme rádi, když se na nás obrátíte, abychom Vám tyto prostředky pomohli získat.

S našim odborníkem na osobní schůzce prodiskutujete Vaši představu, tuto ve spolupráci s Vámi posoudíme a doporučíme Vám stavební opatření, která by bylo vhodné realizovat.

Vypracujeme odborný posudek. To znamená, jak část stavebních výkresů vypracovanou a ověřenou autorizovaným projektantem, tak i průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a energetický posudek vypracovaný a ověřený energetickým specialistou.

Zde najdete odpovědi na Vaše dotazy, nebo pokud se Vám nechce vše pročítat, budeme rádi, když se s dotazy obrátíte na nás.
Oficiální stránky „Nová zelená úsporám“: novazelenausporam.cz