Stavební dozor

NEBUDETE MNOHEM KLIDNĚJI SPÁT, KDYŽ NEBUDETE MUSET ŘEŠIT, JESTLI JE VŠE REALIZOVÁNO V SOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ? 

Pokud si to budete přát, budeme hlídat realizaci Vašeho domu a Vy si tak budeme moci být jistí, že vše je prováděno v souladu s projektovou dokumentací (PD) a všemi předpisy – protože si za naší prací stojíme.

 

Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 u staveb financovaných z veřejného rozpočtu  pouze s autorizací

Zajištění technického dozoru stavebníka kdy dle znění § 152 odst. 4 stavebního zákona vyplývá, že u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen od 1.ledna 2018, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Stavební dozor a odborné vedení stavby u rodinných domů prováděných svépomocí

Zajištění stavebního dozoru a odborného vedení stavby dle § 160 odst. 4 stavebního zákona u staveb prováděných svépomocí.