Projektová činnost ve výstavbě

Co kdyby o úspěch vašeho záměru pečovali odborníci?
Lidé se zodpovědností. Partneři, kteří pracují přímo pro Vás, nejen zprostředkovatelé služeb. Vše nám svěřte a vy jen kontrolujte.Koordinované a komplexní vypracování projektové dokumentace staveb dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vypracujeme:

Vstupní podklady a informace abychom Váš dům stavěli na dobrých základech.
Geodetické zaměření Vašeho pozemku, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, vynětí části pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF), včetně výpočtu poplatku za vynětí.

Dispoziční studie stavby a okolí aby to všechno správně fungovalo.
Na několika schůzkách s Vámi budeme diskutovat a koordinovat Vaše představy, až do okamžiku, kdy to bude to pravé pro Vás a řeknete, že toto chcete. To vše v souladu s všemožnými souvisejícími zákony a předpisy.

Situační výkresy stavby aby dům hezky zapadl do okolí.
Situace širších vztahů, katastrální situační výkres, celkový situační výkres a koordinační situace.

Stavební a konstrukční řešení stavby aby se to dalo efektivně zrealizovat.
Vypracujeme stavební a konstrukční řešení stavby tak, aby stavba byla ekonomická a bezpečná. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné výkresy jakými jsou: Půdorysy všech podlaží, dostatečný počet řezů, řešení krovu nebo ploché střechy, konstrukce základů stavby, pohledy ze všech světových stran, potřebné konstrukční detaily, konstrukce železobetonové, ocelové a dřevěné, výpisy oken a dveří, výpisy klempířských a zámečnických výrobků a statické posouzení.

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) aby nikdy nehořelo.
A pokud přece jenom, tak pouze ve Vašem krbu, pakliže si ho budete přát.

Technika prostředí stavebabyste měli v domě vše potřebné pro život – světlo, vodu, teplo a vzduch, ale nestálo to majlant.
Elektroinstalaci silnoproudou včetně přípojky, elektroinstalaci slaboproudou, zdravotechnické instalace (ZTI) včetně přípojek, vytápění a vzduchotechniku (VZT).

Vodní hospodářstvíkdyž není k dispozici obecní vodovod a kanalizace, nebo chcete být více nezávislí.
Projekt domácí čistírny odpadních vod (ČOV), studny, retenční nádrže na dešťovou a užitkovou vodu, vsakovací objekty.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)abyste věděli kolik protopíte.