Pasporty stávajících budov

Ani po dokončení stavby to nekončí

Dokumentaci skutečného provedení stavby (pasport) budete potřebovat v těchto případech:

Při záměru stávající stavbu přestavovat či rekonstruovat.
Při záměru provést přístavbu nebo nástavbu stávající stavby.
Při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Při oznámení o zahájení užívání stavby.
Při dodatečném povolení (legalizaci) již dokončené stavby.
Pokud ji po Vás požaduje zájemce o koupi Vaší nemovitosti a původní projektová dokumentace se již nedochovala v náležitém stavu.
Jako nezbytná součást dokumentace při žádostech o dotační titul „Nová zelená úsporám“ apod.