Inženýring

Opravdu chcete jednat s tolika lidmi?

Vyřídíme povolení stavby abyste mohli konečně začít realizovat Váš dům.
Vše po střípcích poskládáme, aby tento proces trval co nejkratší možnou dobu a byl úspěšný.

Zajistíme stanoviska vlastníků sousedních pozemků, vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů státní zprávy abychom dbali práv jiných.
Zajistíme pro Vás všechna potřebná stanoviska vlastníků sousedních pozemků, vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů státní zprávy, kterými mohou být například: hasičský záchranný sbor, správce vodárenské infrastruktury, správce plynárenské infrastruktury, správce elektrické rozvodné sítě, mobilní operátoři, odbor životního prostředí, krajská hygienická stanice atd. a tato stanoviska zakomponujeme do všech příslušných části projektové dokumentace (PD) tak, aby následné povolení stavby proběhlo hladce.